Home » Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Khi các bạn truy cập Website Laginao.com, thì phải tuân thủ các chính sách mà ban quản trị Website đưa ra:

– Mọi thông tin trên Website là cung cấp miễn phí 100% cho người dùng.

– Website Laginao.com không thu phí, kêu gọi đóng phí, … dưới bất kỳ hình thức nào.

– Tiếp nhận phản hồi nhanh các thông tin từ thành viên.

– Mọi nội dung trên Website đều có ích và chính xác cho người dùng.

– Tiếp nhận, thông bào sớm các quyết định cho người dùng tham khảo.

– Ban quản trị không tiết lộ thông tin của người dùng dưới bất kỳ hình thức nào.

– Chính sách Cookie, quảng cáo đều tuân theo chính sách của Google đưa ra (https://policies.google.com/technologies).

– Miễn trừ các thông tin vô nghĩa, không có đóng góp gì cho người dùng.

– Kiểm duyệt gắt gao phần nội dung.

– Người dùng tự chịu trách nhiệm về tin tức thu thập được từ Website Laginao.com.

Một lần nữa xin cám ơn các bạn.