Home » Kiến thức máy tính » Internet » Bảng chữ cái tiếng Pháp: Đọc, phát âm chuẩn nhất

Bảng chữ cái tiếng Pháp: Đọc, phát âm chuẩn nhất

Đánh giá bài viết

Chữ cái tiếng Pháp, về cơ bản cực kỳ dễ học và dễ phát âm với những bảng chữ cái được sử dụng phổ biến trong các quốc gia và nhiều nước trên thế giới. Với sự phổ biến này, số lượng người tìm kiếm và học tiếng Pháp cũng cực kỳ nhiều.

Bảng chữ cái tiếng Pháp

Và bạn đang muốn học tiếng Pháp, đang tìm hiểu nó vì nhu cầu mở rộng kiến thức, đi du học, làm việc… thì có thể tham khảo qua ngay bài viết này của Laginao.com.

26 chữ cái tiếng Pháp chuẩn nhất

Đọc, phát âm số theo tiếng Pháp

1: un/une (uhn)/(uun)

2: deux (deur)

3: trois (trwah)

4: quatre (kahtr)

5: cinq (sihnk)

6: six (sees)

7: sept (set)

8: huit (weet)

9: neuf (neuf)

10: dix (deece)

11: onze (onz)

12: douze (dooz)

13: treize (trayz)

14: quatorze (kat-ORZ)

15: quinze (kihnz)

16: seize (says)

17: dix-sept (dee-SET)

18: dix-huit (dee-ZWEET)

19: dix-neuf (deez-NUF)

20: vingt (vihnt)

21: vingt-et-un (vihng-tay-UHN)

22: vingt-deux (vihn-teu-DEU)

23: vingt-trois (vin-teu-TRWAH)

30: trente (trahnt)

40: quarante (kar-AHNT)

50: cinquante (sank-AHNT)

60: soixante (swah-SAHNT)

70: soixante-dix (swah-sahnt-DEES) hoặc septante (sep-TAHNGT) ở Bỉ và Thụy Sĩ

80: quatre-vingt (kaht-ruh-VIHN); huitante (weet-AHNT) ở Bỉ và Thụy Sĩ (trừ Geneva); octante (oct-AHNT) ở Thụy Sĩ

90: quatre-vingt-dix (katr-vihn-DEES); nonante (noh-NAHNT) ở Bỉ và Thụy Sĩ

100: cent (sahn)

200: deux cent (deu sahng)

300: trois cent (trrwa sahng)

1000: mille (meel)

2000: deux mille (deu meel)

1.000.000: un million (ung mee-LYOHN) (treated as a noun when alone: one million euros would be un million d’euros.

1.000.000.000: un milliard

1.000.000.000.000: un billion

Về cơ bản, thì bảng chữ cái tiếng Pháp khá giống với chữ cái tiếng Anh trong cách đọc chính vì thế việc học và hiểu được nó cũng dễ dàng.

Comments

comments

About Thảo Lee

Tôi là Thảo Lee, người sáng lập và gầy dựng nên Website Laginao.com. Nơi chia sẻ kiến thức, thủ thuật và kinh nghiệm chơi game cho những ai cần những kiến thức thông qua những gì trên Website.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*